افتخارات

……

افتخارات شرکت صنایع غذایی لویه:
۱- واحد نمونه در سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ بمدت ۱۲ سال پیاپی از اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی استان گیلان.
۲- تولید کننده برتر روغن زیتون خوب(طبیعی،اکسترا ویرجین)در سال ۱۳۸۱ ازسازمان جهاد کشاورزی.
۳- تولید کننده برتر غذای سالم در سال ۱۳۸۲ از سازمان جهاد کشاورزی.
۴- تولید کننده برتر بخش کشاورزی در رشته صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی(باغی) در سالهای ۱۳۸۲- ۱۳۸۴-۱۳۸۹ از سازمان جهاد کشاورزی در استان گیلان.
۵- واحد نمونه در سال ۱۳۸۹ از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
۶- اخذ نشان سیب سلامت (ایمنی و سلامت محصول) برای روغن زیتون بکر از سال ۹۰ تاکنون از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.

 

……

……